OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku Miluše Svačinová, Roštín 285, PSČ 76803 s provozovnou na adrese Náměstí Dr. E. Beneše 527 , 752 01 Kojetín 1 (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb a kontaktu s návštěvníky internetové stránky;

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku Miluše Svačinová s provozovnou na adrese Náměstí Dr. E. Beneše 527 , 752 01 Kojetín 1 učiněno písemně.

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

ZPĚT NA STRÁNKU